tworzenie stron internetowych
Strona głównaBLOG LIFESTYLOWYChoroba dziecka a zasiłek opiekuńczy.

Choroba dziecka a zasiłek opiekuńczy.

Choroba dziecka powoduje wymaga poświęcenia mu czasu i braku możliwości wykonywania obowiązków zawodowych w dotychczasowym wymiarze. Rodzice są zmuszeni opiekować się chorym dzieckiem i z tego powodu rezygnują na pewien czas z pracy. W tym okresie szczególnie potrzebują pomocy finansowej ze strony państwa i otrzymują ją w postaci zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on również rodzicom, którzy muszą zaopiekować się dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka lub przedszkola lub w razie choroby opiekunki. Aby otrzymać takie świadczenie, należy spełnić szereg warunków, które określają okoliczności i przyczyny niedyspozycyjności osoby ubezpieczonej do pracy.

Kiedy można się starać o zasiłek opiekuńczy?

Kiedy pracownik jest zmuszony opiekować się chorym członkiem swojej rodziny, może ubiegać się o przyznanie mu zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS pod warunkiem, że stan zdrowia osoby chorej faktycznie wymaga takiej stałej opieki. W przypadku konieczności opieki nad chorym dzieckiem, wymagany jest jeden warunek – brak możliwości zapewnienia opieki w godzinach pracy ubezpieczonego przez innego członka jego rodziny, przebywającego z nim pod jednym dachem. 

Świadczenie chorobowe może być przyznane zatem z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przed ukończeniem 14 lat, zdrowym dzieckiem przed ukończeniem 8 roku życia z powodu przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (np. zamknięcie żłobka z powodu ospy). Przyznaje się je również na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18 lat, jeśli nie ma możliwości zorganizowania mu innej opieki, a także nad każdym innym członkiem rodziny, niezależnie od tego czy jest pełnoletni. Członkiem rodziny może być każda osoba na stałe zamieszkująca z osobą ubiegającą się o zasiłek opiekuńczy. Może to być małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, a także partner i jego dzieci lub dzieci nad którymi sprawuje opiekę prawną.

Przez jaki czas wypłacany jest zasiłek opiekuńczy?

Osoba ubezpieczona, która otrzymuje zasiłek opiekuńczy znajduje się pod parasolem ochronnym przez okres zwolnienia go od pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. Okres trwania obowiązywania tego świadczenia zależy od długości choroby lub okresu w którym opieka nad członkiem rodziny jest konieczna (dotyczy to przede wszystkim dziecka, które ze względu na zamknięcie placówki edukacyjnej wymaga opieki osoby dorosłej). Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może być dłuższy niż 14 dni w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku życia, natomiast w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem poniżej 14 roku życia, wynosi on maksymalnie 46 dni. W przypadku dziecka zdrowego przed ukończeniem 8 roku życia, okres wypłacania świadczenia wynosi łącznie 60 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Na jaką kwotę można liczyć?

Kwota zasiłku opiekuńczego jest ustalana w odniesieniu do wysokości zarobków osoby ubezpieczonej, ubiegającej się o takie świadczenie. Obejmuje ona 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia, którą ustala się w odniesieniu do ostatnich 12 miesięcy, wliczając w nią wszystkie premie i nagrody. Świadczenie to przyznaje się za każdy dzień nieobecności pracownika w miejscu zatrudnienia i wlicza się w to także dni wolne od pracy. W przypadku przedsiębiorców, świadczenie opiekuńcze wynosi 80% dochodu, od którego wartości odprowadzane są składki do ZUS.

Odmowa przyznania zasiłku opiekuńczego przez ZUS

W szczególnych przypadkach ZUS może odmówić wypłaty zasiłku opiekuńczego, uznając to za niezgodne z prawem. Przy składaniu wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego ZUS bardzo szczegółowo rozpatruje wszystkie okoliczności sprawy. Jedną z sytuacji, wykluczających możliwość uzyskania zasiłku, jest posiadanie prawa do wynagrodzenia, gdy ubezpieczony dostaje pełne wynagrodzenie od swojego pracodawcy. Podobnie jest w sytuacji, gdy ubezpieczony przebywa na bezpłatnym lub wychowawczym urlopie lub wnioskuje o przyznanie świadczenia w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub jest w trakcie przepustki, czy przebywa w areszcie.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

REKLAMA

Reklamastrony internetowe łódźstrony internetowe łódźstrony internetowe łódź

REKLAMA

Reklamastrony internetowe wordpressstrony internetowe wordpressstrony internetowe wordpress

POPULARNE WPISY

OSTATNIE KOMENTARZE